FunBad Promotion - Oficjalny dystrybutor produktów Reboots Zajmujemy się promocją oraz dystrybucją produktów do regeneracji mięśni. Współpracę z Reboots łączymy z prowadzeniem akademii badmintona, która specjalizuje się w szkoleniu dzieci, młodzieży i dorosłych czytaj więcej »

Mikołajkowy Turniej Badmintona dla dzieci i młodzieży 17.12.2016 r. UCSIR Arena Ursynów

Mikołajkowy Turniej Badmintona dla dzieci i młodzieży 17.12.2016 r. UCSIR Arena Ursynów ul. Pileckiego 122 02-793 Warszawa


REGULAMIN


Organizator: UKS Akademia Badmintona kontakt Wiktoria Rudzińska tel. 796 202 499

Termin i miejsce: 17 grudnia 2016 r. Arena Ursynów ul. Pileckiego 122, Warszawa Start. Godz. 9:00

Harmonogram:

  • 13.12.2016 r. (piątek) godz. 24:00 przesłanie zgłoszenia uczestnictwa w turnieju

  • 14.12.2016 r. losowanie wszystkich gier – ogłoszenia na stronie http://www.tournamentsoftware.com/ po losowaniu

  • 15.12.2016 r. (piątek) harmonogram gier http://www.tournamentsoftware.com/

  • 17.12.2016 r. godz. 8:30 Rejestracja zawodników oraz losowanie drużyn turniejowych.

  • 17.12.2016 r. (sobota) godz. 9:00 rozpoczęcie gier


Przewidywana data i godz. zakończenia gier: 17.12.2016 r. Godz. 19:00


Kategorie wiekowe:

dziewczynki klasy I-III poziom A (zaawansowany) i B(początkujący), chłopcy klasy I-III (poziom A zaawansowany oraz B początkujący), dziewczynki klasy IV-VI(poziom A zaawansowany oraz B początkujący), chłopcy klasy IV-VI(poziom A zaawansowany oraz B początkujący), dziewczynki gimnazjum klasy I-III (poziom A zaawansowany oraz B początkujący), chłopcy gimnazjum klasy I-III (poziom A zaawansowany oraz B początkujący)


System rozgrywek: gry pojedyncze i podwójne systemem grupowo – pucharowym trójkowym, zwycięzcy grup kwalifikują się do rundy finałowej, rozgrywanej systemem pucharowym. Mecze do dwóch wygranych setów, sety do 11, 15 lub 21 punktów. Nie rozgrywa się meczu o 3 miejsce. Zawodnicy mogą grać w dwóch kategoriach. Każdy zawodnik ma zagwarantowane min. 2 mecze w turnieju. Niezależnie od rywalizacji indywidualnej w dniu turnieju odbędzie się losowanie drużyn turniejowych, które walczyć będą o tytuł najlepszego zespołu. Losowanie odbędzie się poprzez losowanie opasek na rękę przez wszystkich uczestników turnieju przed rozpoczęciem rozgrywek. Organizator zastrzegają sobie prawo zmiany systemu rozgrywek ze względów organizacyjnych. 8. Udział w turnieju W turnieju mogą brać udział dzieci i młodzież od rocznika 2010 do rocznika 2001.


W zgłoszeniu należy podać: -imię i nazwisko -numer telefonu -wskazać partnera lub podać informację „poszukuję partnera” – w przypadku gier podwójnych Dokonując zgłoszenia zawodnicy potwierdzają tym samym, że zapoznali się z regulaminem turnieju.


Opłata startowa Dokonywana jest na miejscu w dniu turnieju w kwocie 20 zł za uczestnika


ZGŁOSZENIE: SĘDZIA GŁÓWNY: Marek Krawczyk kontakt e-mail mmkrawczyk@wp.pl   – termin zamknięcia listy zgłoszeń do wszystkich gier 13.12.2016 r. – zgłoszenie do gier mmkrawczyk@wp.pl


Lotki – lotki do gry zapewniają zawodnicy – kolejność według wytycznych PZBAD na sezon 2015/2016 -możliwość zakupu lotek na miejscu


Rozstawienie: brak


NAGRODY: puchary, dyplomy lub medale w poszczególnych kategoriach wiekowych oraz drobne nagrody rzeczowe


Przetwarzanie danych osobowych. Organizator UKS Akademia Badmintona przetwarza dane osobowe zawarte w zgłoszeniu do Mikołajkowego Turnieju Badmintona dla dzieci i młodzieży wyłącznie w celu przeprowadzenia i organizacji imprezy. Dane nie będą udostępniane żadnym innym podmiotom. Dane są chronione zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do ich wglądu i poprawiania. Administrator danych zastrzega sobie prawo do wykorzystania danych w zakresie wizerunku, imienia i nazwiska, nazwy miejscowości, szkoły lub klubu w celach promocyjnych w postaci publikacji w mediach, szczególnie w stosunku do osób i klubów, które zostaną wyróżnione. Uczestnicy turnieju i ich opiekunowie prawni wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych w powyższym celu.


Uwagi końcowe.

1. Zawodnicy biorący udział w turnieju obowiązani są do przestrzegania postanowień regulaminu i przepisów gry.

2. Przy rejestracji wymagana jest legitymacja szkolna.

3. Zawodnicy lub ich opiekunowie ponoszą pełną odpowiedzialność materialną za szkody wyrządzone przez siebie.

4. Zawodnicy biorący udział w turnieju grają na własną odpowiedzialność.

5. Odbiór i przyjęcie zasad regulaminu potwierdzony jest zgłoszeniem się do turnieju.

6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności prawnej za udział w rozgrywkach osób chorych i ewentualnych, wynikłych z tego kontuzji, wypadków i urazów.

7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności prawnej za kontuzje, wypadki i urazy oraz koszty leczenia wynikłe z tytułu udziału w rozgrywkach z dojazdami na i z zawodów włącznie.

8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności prawnej za szkody powstałe w wyniku utraty mienia w trakcie trwania rozgrywek.

9. Nad poprawnością przebiegu turnieju UKS Akademia Badmintona.


Pozostałe postanowienia.

1. Prawo do interpretacji regulaminu turnieju zastrzegają sobie Organizatorzy.

2. W kwestiach nie objętych regulaminem ostateczną decyzję podejmują Organizatorzy.

3. W szatni nie należy pozostawiać rzeczy wartościowych. Przedmioty wartościowe należy pozostawić w depozycie znajdującego się w holu kasowym. Do przedmiotów wartościowych zalicza się w szczególności; pieniądze krajowe, których łączna wartość jest znaczna. pieniądze zagraniczne i złote monety, kruszce szlachetne i wyroby z tych kruszców oraz drogie kamienie, zagraniczne papiery wartościowe, krajowe papiery wartościowe, aparaty fotograficzne, kamery, telefony komórkowe, laptopy inne przedmioty, których wartość przekracza 200 zł, przedmioty mające wartość naukową, biżuteria, wyroby jubilerskie, przedmioty dające możliwość korzystania z przedmiotów , wartościowych, (np. kluczyki) Organizatorzy zastrzegają sobie prawo interpretacji i decyzji we wszystkich sprawach związanych z turniejem.


4. Turniej współfinansowany przez Ministerstwo Sportu i Turystyki.

Nasi trenerzy
Sponsorzy i partnerzy: