FunBad Promotion - Oficjalny dystrybutor produktów Reboots Zajmujemy się promocją oraz dystrybucją produktów do regeneracji mięśni. Współpracę z Reboots łączymy z prowadzeniem akademii badmintona, która specjalizuje się w szkoleniu dzieci, młodzieży i dorosłych czytaj więcej »

Świąteczny Turniej Badmintona MB Motors 18.12.2016 r.

Świąteczny Turniej Badmintona MB Motors
18.12.2016 r.
UCSIR Arena Ursynów

REGULAMIN

1. Organizator: UKS Akademia Badmintona oraz Funbad Promotion Michał Łogosz

2. Termin i miejsce:

18 grudnia 2016 r. UCSIR Arena Ursynów, ul. Pileckiego 122, Warszawa

Start. Godz. 09:00

Harmonogram:

– 13.12.2016 r. Przesłanie zgłoszeń na turniej

– 15.12.2016 r. losowanie wszystkich gier – ogłoszenia na stronie http://www.tournamentsoftware.com/ po losowaniu
– 15.12.2016 r. (czwartek) harmonogram gier http://www.tournamentsoftware.com/
– 18.12.2016 r.. (niedziela) godz. 09:00 rozpoczęcie gier

5. Przewidywana data i godzzakończenia gier: 18.12.2016 r.. Godz. 19:00

 1. Kategorie: 

 2. gry pojedyncze mężczyzn A,B,C,D (kat. D początkująca)
  gry pojedyncze kobiet A i B
  gry pojedyncze 45+ i 55+
  gry podwójne mężczyzn A i B
  gry podwójne kobiet
  gry mieszane A i B
  gry podwójne pro-fun*

 3. kategoria „pro-fun”- gry podwójne, gdzie maksymalnie jeden z graczy to zawodnik licencjonowany startujący w turniejach PZBad lub BWF

7. System rozgrywek: gry pojedyncze i podwójne systemem grupowo – pucharowym trójkowym, zwycięzcy grup kwalifikują się do rundy finałowej, rozgrywanej systemem pucharowym. Mecze do dwóch wygranych setów, sety do 21 punktów. Nie rozgrywa się meczu o 3 miejsce. Zawodnicy mogą grać dwóch kategoriach. Każdy zawodnik ma zagwarantowane min. 2 mecze w turnieju.

Organizator zastrzegają sobie prawo zmiany systemu rozgrywek ze względów organizacyjnych.

8. Udział w turnieju

W turnieju mogą brać udział amatorzy- osoby dorosłe oraz młodzież (rocznik 2004 i starsze). Amator to osoba, która nie jest sklasyfikowana na listach zawodniczych PZBad i nie posiada licencji PZBad. W określonych przypadkach organizator może dopuścić do udziału w rozgrywkach osobę, która ma licencję, jeśli nie jest klasyfikowana na listach PZBad.

W zgłoszeniu należy podać:

-imię i nazwisko

-numer telefonu

-wskazać partnera lub podać informację „poszukuję partnera” – w przypadku gier podwójnych

-rozmiar koszulki

Dokonując zgłoszenia zawodnicy potwierdzają tym samym, że zapoznali się z regulaminem turnieju.

Ilość miejsc w turnieju ogranioczona. O przyjęciu do turnieju decyduje kolejność zgłoszeń.

9. Opłata startowa

Dokonywana jest na miejscu w dniu turnieju w kwocie 45 zł za jedną grę lub 80 zł za dwie gry.

10. ZGŁOSZENIE:

 • SĘDZIA GŁÓWNY: Marek Krawczyk kontakt e-mail mmkrawczyk@wp.pl
  – termin zamknięcia listy zgłoszeń do wszystkich gier 13.12.2016 r. (poniedziałek)
  – zgłoszenie do gier mmkrawczyk@wp.pl

 • w zgłoszeniu prosimy wskazać miasto lub klub w celu rozstawienia bezklubowego

11. LOTKI
– lotki do gry zapewniają zawodnicy.
– kolejność według wytycznych PZBAD na sezon 2016/2017

-możliwość zakupu lotek na miejscu

Pierwszeństwo mają lotki piórowe, gra rozgrywana jest lotkami nylonowymi, jeżeli obaj gracze wyrażą na to zgodę.

 1. ROZSTAWIENIE: według rankingu Akademii Badmintona i Funbad z 29 sierpnia 2016 r.

13. NAGRODY: puchary, dyplomy lub medale w poszczególnych grupach i drobne nagrody wg możliwości organizatora,

14. Przetwarzanie danych osobowych.

Organizator: UKS Akademia Badmintona oraz Funbadpromotion Michał Łogosz przetwarza dane osobowe zawarte w zgłoszeniu do Narodowego Turnieju Badmintona Amatorów i Seniorów wyłącznie w celu przeprowadzenia i organizacji imprezy.

Dane nie będą udostępniane żadnym innym podmiotom. Dane są chronione zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do ich wglądu i poprawiania. Administrator danych zastrzega sobie prawo do wykorzystania danych w zakresie wizerunku, imienia i nazwiska, nazwy miejscowości, szkoły lub klubu w celach promocyjnych w postaci publikacji w mediach, szczególnie w stosunku do osób i klubów, które zostaną wyróżnione.

Uczestnicy turnieju i ich opiekunowie prawni wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych w powyższym celu.

15. Uwagi końcowe.

 1. . Zawodnicy biorący udział w turnieju obowiązani są do przestrzegania postanowień regulaminu i przepisów gry.

 2. . Przy rejestracji wymagany jest dowód tożsamości.

 3. . Zawodnicy ponoszą pełną odpowiedzialność materialną za szkody wyrządzone przez siebie.

 4. . Zawodnicy biorący udział w turnieju grają na własną odpowiedzialność.

 5. . Odbiór i przyjęcie zasad regulaminu potwierdzony jest zgłoszeniem się do turnieju.

 6. . Organizator nie ponosi odpowiedzialności prawnej za udział w rozgrywkach osób chorych i ewentualnych, wynikłych z tego kontuzji, wypadków i urazów.

 7. . Organizator nie ponosi odpowiedzialności prawnej za kontuzje, wypadki i urazy oraz koszty leczenia wynikłe z tytułu udziału w rozgrywkach z dojazdami na i z zawodów włącznie.

 8. . Organizator nie ponosi odpowiedzialności prawnej za szkody powstałe w wyniku utraty mienia w trakcie trwania rozgrywek.

 9. . Nad poprawnością przebiegu turnieju czuwa FunBad Promotion Michał Łogosz oraz UKS Akademia Badmintona

16. Pozostałe postanowienia.

 1. . Prawo do interpretacji regulaminu turnieju zastrzegają sobie Organizatorzy.

 2. . W kwestiach nie objętych regulaminem ostateczną decyzję podejmują Organizatorzy.

 3. . W szatni nie należy pozostawiać rzeczy wartościowych. Przedmioty wartościowe należy pozostawić w depozycie znajdującego się w holu kasowym. Do przedmiotów wartościowych zalicza się w szczególności;

 • pieniądze krajowe, których łączna wartość jest znaczna

 • pieniądze zagraniczne i złote monety

 • kruszce szlachetne i wyroby z tych kruszców oraz drogie kamienie

 • zagraniczne papiery wartościowe

 • krajowe papiery wartościowe

 • aparaty fotograficzne, kamery, telefony komórkowe, laptopy inne przedmioty, których wartość przekracza 200 zł

 • przedmioty mające wartość naukową

 • biżuteria, wyroby jubilerskie

 • przedmioty dające możliwość korzystania z przedmiotów wartościowych
  (np. kluczyki)

 • Organizatorzy zastrzegają sobie prawo interpretacji i decyzji we wszystkich sprawach związanych z turniejem.Nasi trenerzy
Sponsorzy i partnerzy: